Bejelentés


ETI szemtréning-iriszdiagnosztika vizsgaeklőkészítő tanfolyam

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.LÁTÁSTRÉNING

 

A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

 

 

I. A szakképesítésre vonatkozó adatok

 
A szakképesítés megnevezése: természetgyógyász látástréner 

 

A képzés formája: iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

 

 

II. A szakképesítés MUNKATERÜLETE

 

A munkaterület rövid, jellemző leírása:

A szakterület középfokú végzettséghez kötött komplementer látás- és életminőség gyógyító és javító, a látást tehermentesítő  természetgyógyászati tevékenység.

A természetgyógyász látástréning a látást tehermentesítő életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).

A látástréner tevékenységét önállóan végzi az alábbi területeken:

- az egészségügyi-, szociális-, kulturális-, sport-, oktatási-nevelési ellátó rendszer intézményeiben,

- a rekreációban,

- a gyógy idegen-forgalomban,

- a magánpraxisban

- a csoportpraxisban.

-egyéni speciális tréningek végzése a beteg lakásán(gyengén látók,vakos esetében)

-látáséletmód táborokban

 

 

III. A SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

 

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok,  feladatok

 

1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb alapfeladatok

A természetgyógyász látástréner szakterületének szabályai szerint anamnézist vesz fel és állapotfelmérést végez, majd kezelési tervet állít fel, és ennek megfelelően látástréning kezeléseket végez.

 

2.  A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb speciális  feladatok

A látástréner munkája során legyen képes

- látástréning  gyakorlatokat bemutatni és betanítani, a következő módszerek segítségével:

            - Bates módszer

            - Schneider módszer

            - Koplakov módszer

            - valamint az akupresszúra és a reflexológia vonatkozó technikáit alkalmazni

- az alapvető életmód és életviteli tanácsadásra

- szürkehályog, zöldhályog, retinopathia diabetica, angiopathia hypertonica, neuro-ophtalmologia (pseudo tu. cerebri), amaurosis fugax esetében.

            - anyagcsere betegségek szemtüneteinek kezelésében

- alkalmazni a szemtükröt a szem törőközegének átvilágítására

- visus tábla értékelésére

- az iskoláskori szemhibák, látászavarok, fáradt szemizmok pihentető és alkalmazkodó képességét      erősítő gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására

- a képernyő előtti munkavégzés szemre károsító hatásának felismerésére, és prevenciós gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására

- a progrediáló látásromlás lassítására a szemorvossal együttműködve

- a legegyszerűbb optikai látáshibák kiszűrésére (myopia, hypermetropia, presbiopia)

- a szemtükörrel átvilágítani a szem törőközegeit

- a maróanyagok és idegentestek okozta sérülés elsősegélynyújtására

- az akupresszúrás és masszázstechnikák bemutatására, a szem funkcionális köreinek erősítése érdekében

- a meridiánok szemre ható pontjainak akupresszúrás kezelésére

- ismerni a szemre vonatkozó reflex területeket a test mikrorendszereiben (fül, talp, tenyér, arc, írisz)

- értékelni a szemüveg és a kontaktlencse fontosságát

- megérteni a szembetegségek legfontosabb orvosi leleteit.

 

3. A feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések

A   látástréning   kezelés az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

 

IV. A SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

 

1. SZAKMAI KÉPZÉS

 

1.1. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés minimális óraszáma: 100 óra

 

1.2. Oktatóhelyi záróvizsga

 

A 100 óra időtartamú szakmai elméleti és gyakorlati képzést oktatóhelyi záróvizsga követi.

 

1.3. Kötelező szakmai gyakorlat:

 

A vizsgázónak összesen 60 óra oktatóhelyi gyakorlati időt kell teljesítenie legalább 3 éves hivatalos működési engedéllyel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakképzett természetgyógyász látástréner mellett.

A gyakorlat teljesítése során kiemelt jelentőségű feladat: anamnézis felvétel, állapotfelmérés, kezelési terv készítése, természetgyógyász látástréning kezelés, dokumentáció készítése.

A gyakorlat teljesítéséről kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a gyakorlatvezető jogosultságát, a gyakorlati idő teljesítéséről a gyakorlatot teljesítő által vezetett naplót, melyet a gyakorlatvezető leigazol.

 

1.4. Esettanulmány

 

A vizsgára jelentkezőnek 5 db esettanulmányt kell elkészítenie az általa, a gyakorlati idő teljesítése során elvégzett természetgyógyász látástréning kezelésről. Az esettanulmányt a gyakorlatvezető értékeli, s a vizsgázó a vizsgára való jelentkezéséhez az esettanulmányt és az értékelést csatolja.

 

 

2. SZAKKÉPESÍTŐ VIZSGA

 

2.1. A szakmai vizsga részei:

        írásbeli elméleti vizsga

        szóbeli elmélet vizsga

        gyakorlati vizsga

 

2.2. A szakmai vizsga alóli felmentés feltételei

A szakmai vizsga alól felmentés nem adható.

 

2.3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok

 

Az írásbeli elméleti vizsgán központilag összeállított, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapon elméleti és gyakorlati kérdések is szerepelhetnek.

 

Az írásbeli és szóbeli elméleti vizsgán elsősorban az alábbiakban meghatározott témakörökből kell a vizsgázónak kérdéseket megválaszolni:

 

2.3.1. A látástréning általános ismeretei

- Látástréning alapismeretei:fogalma, történeti áttekintése, holisztika és iriszdiagnosztika, energetika, akupresszúra

A látástréning  magyarországi kialakulásának folyamata, képviselői.

A látástréning nemzetközi és magyar szakirodalmának áttekintése, értékelése.

- A látástréning és az orvostudomány kapcsolata.

- A látástréning helye a magyarországi természetgyógyászati módszerek rendszerében.

- A látástréning vizsgálatok során használt mikroterületek alapvető ismeretei:irisz, fül.arc,nyelv, fej

- A helytelen életmód, és a káros szenvedélyek hatása a látásunkra és a szembetegségekre

Látástréning alapelvek, kompetencia határok

A látástréning hatásmechanizmusa, élettani hatásai, abszolút, és relatív kontraindikációi, azonnali és későbbi hatásai.

- A látástréning felelőssége és kompetenciája

-  Az állapotfelmérés alapelvei és módszerei.

Az irisz, arc és fül – elváltozások, az egyes kórképek reflexzónában megjelenő képletei.

A látástréning szerepe az addikció, szenvedélybetegség(neuritis retrobulbaris) – betegségfogalom, következmények, hatásmechanizmus.

- A látástréning klinikuma.

A látástréning,mint önáló szakmaterület,elhatárólódik, de mégis együttmüködik a szemészeti szakmaterületektől, úgymint látszerészet, optometria, szemorvoslás.

A látástréning és a társszakmaterületek rövid jellemzése, a feladarok külmbözősége szempontjából

2.3.1. A látástréning speciális ismeretei

 

-         állapotfelmérési térkép és kezelési térkép készítése az optikai reflexológia alapján

-         lazító masszázs a látás tehermentesítésére ,irodai munkát végzőknél

-         a különböző szervrendszerek zónáinak elváltozásainak értékelelése az optikai reflexológia alpján

-a látástréningban használt  szemtükör használatának ismerete, a töróközeg átvilágítása során

-a Vizus tábla értékeinek ismerete és értékelése

-a Bates  szemtorna i elméleti és gyakorlati ismerete,és hatásmechanizmusa

-a Lpőlakov szemtorna elméleti, gyakorlati ismarete,és hatásmechanizmusa

-a Schneider szemtrona elméleti gyakorlati ismeret és hatásmechanizmusa

-a kínai masszázs elméleti és gyakorlati ismerete és hatásmechanizmusa

--az anamnézis pontos felvételének ismerete  a látástréning szempointjából

-alapvető táplálkozási modellek ismerete a szemfenék meszesedésben szenvedőknél

-alapvető táplálkozási modellek ismerete a glaucomás betegeknél

-alapvető látásfejlesztő tzestet mozgató tornák ismerete, és hatása a látásjavításban

-a szemüveg dioptriájának felismerése  , és a szemüveg lencse előjelének megállapítása

-a szinlátás vizsgálat egyszerű ismerete, műszerek nélkül

-a látásfejlesztő eszközök ismerete

-a vakok és látássérültek relaxációs és meditációs technikáinak ismerete

-a súlyosan látássérültek és nem látók leki éeéki problémáinak és  segítő technikák ismerete

 

 

A gyakorlati vizsga feladatai:

-         a vizsgázó által benyújtott – a vizsgabizottság által kiválasztott -, valamely esettanulmány bemutatása, ismertetése, indoklása

-         egy megadott anamnézis és diagnózis értékelése a látástréner szemszögéből, állapotfelmérés, visus mérés, szem törőközeg átvilágítás, színlátás vizsgálat, reflexológiai és akupresszúrás állapotfelmérés, kezelési terv készítése, az adott gyakorlatok bemutatása, dokumentáció.

 

A  gyakorlati vizsga konkrét feladatsorát  a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.

 

2.4. A  szakmai záróvizsga értékelése

 

A szakmai vizsgát szervező intézmény által kiadott Vizsgaszabályzat – a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően - tartalmazza többek között a vizsga lebonyolításának, a vizsgaeredmény értékelésének részletes szabályai.

 

Írásbeli elméleti vizsga:

Az írásbeli vizsgarészen a szakmai követelmények alapján központilag összeállított, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatok egyenkénti értékelését követően az összesített pontszám adja a feladatlap végső érdemjegyét a következők szerint:

 

                                                 0-50 %   elégtelen   (1)

                                               51-60 %   elégséges  (2)

                                               61-74 %   közepes     (3)

                                               75-84 %                  (4)

                                               85-100%  jeles           (5). 

 

Szóbeli elméleti vizsga:

A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó III. 1. és 2., és a IV. 2. pontban meghatározott feladat követelmény alapján összeállított kérdéssor szerint ad számot a tudásáról. A vizsgateljesítmény értékelése 1-5-ig terjedő érdemjegy.

Az elméleti vizsga végső osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsga átlagolt eredménye (érdemjegye) alapján kell meghatározni, középérték esetén a szóbeli vizsgaeredményhez kell igazítani.

Gyakorlati vizsga:

A vizsgázó vizsgateljesítményének értékelésére pontrendszer alkalmazandó, melynek szabályait a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja össze.

A vizsgázó összesített pontszámnak megfelelően 1-5 ig terjedő osztályzat alapján állapítja meg vizsgabizottság a gyakorlati vizsga végső osztályzatát.

 

A szakmai záróvizsga végső eredménye:

           

a)      elméleti vizsga:

„ jól megfelelt”          (4-5-ig terjedő osztályzat )Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!