Bejelentés


ETI szemtréning-iriszdiagnosztika vizsgaeklőkészítő tanfolyamLÁTÁSTRÉNING A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI  I. A szakképesítésre vonatkozó adatok 


A szakképesítés megnevezése: természetgyógyász
látástréner
 


 A képzés
formája:
iskolarendszeren kívüli
felnőttképzés  II. A szakképesítés MUNKATERÜLETE A munkaterület rövid, jellemző leírása:A
szakterület középfokú végzettséghez kötött komplementer látás- és életminőség
gyógyító és javító, a látást tehermentesítő 
természetgyógyászati tevékenység.A természetgyógyász látástréning a látást tehermentesítő
életmód és életviteli korrekciók összessége. A látástréner ismeri az íriszen
kialakult funkcionális egyensúlyzavart, mint reflextérképet; és ennek
felhasználásával állítja be a maradék látás élességét, és alkalmazza a javító
módszereket (életmód, akupresszúra). Részt vesz a prevencióban a képernyők, a
technikai eszközök látást károsító hatásainak kivédésében (Bates módszer).A látástréner
tevékenységét önállóan végzi az alábbi területeken:- az egészségügyi-, szociális-, kulturális-, sport-, oktatási-nevelési
ellátó rendszer intézményeiben,- a rekreációban,- a gyógy idegen-forgalomban,- a magánpraxisban- a csoportpraxisban.-egyéni
speciális tréningek végzése a beteg lakásán(gyengén látók,vakos esetében)-látáséletmód
táborokban  III. A
SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A foglalkozás gyakorlása során
előforduló legfontosabb feladatcsoportok, 
feladatok 1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb alapfeladatokA természetgyógyász látástréner
szakterületének
szabályai
szerint anamnézist vesz fel és állapotfelmérést végez, majd kezelési tervet
állít fel, és
ennek megfelelően látástréning kezeléseket végez. 2.  A
foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb speciális  feladatokA
látástréner
munkája során legyen képes-
látástréning  gyakorlatokat bemutatni és
betanítani, a következő módszerek segítségével:            - Bates módszer            - Schneider módszer            - Koplakov módszer            - valamint az akupresszúra és a
reflexológia vonatkozó technikáit alkalmazni- az alapvető
életmód és életviteli tanácsadásra- szürkehályog,
zöldhályog,
retinopathia
diabetica, angiopathia hypertonica, neuro-ophtalmologia (pseudo tu. cerebri),
amaurosis
fugax
esetében.            -
anyagcsere betegségek szemtüneteinek kezelésében-
alkalmazni a szemtükröt a szem törőközegének átvilágítására-
visus tábla értékelésére-
az iskoláskori szemhibák, látászavarok, fáradt szemizmok pihentető és
alkalmazkodó képességét      erősítő
gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására-
a képernyő előtti munkavégzés szemre károsító hatásának felismerésére, és
prevenciós gyakorlatok végzésére, gyakoroltatására-
a progrediáló látásromlás lassítására a szemorvossal együttműködve-
a legegyszerűbb optikai látáshibák kiszűrésére (myopia, hypermetropia,
presbiopia)-
a szemtükörrel átvilágítani a szem törőközegeit-
a maróanyagok és idegentestek okozta sérülés elsősegélynyújtására-
az akupresszúrás és masszázstechnikák bemutatására, a szem funkcionális
köreinek erősítése érdekében-
a meridiánok szemre ható pontjainak akupresszúrás kezelésére-
ismerni a szemre vonatkozó reflex területeket a test mikrorendszereiben (fül,
talp, tenyér, arc,
írisz)-
értékelni a szemüveg és a kontaktlencse fontosságát-
megérteni a szembetegségek legfontosabb orvosi leleteit. 3. A feladat elvégzéséhez szükséges eszközök,
berendezésekA   látástréning   kezelés az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően történik. IV. A SZAKKÉPESÍTÉS SPECIÁLIS VIZSGÁZTATÁSI
KÖVETELMÉNYEI 1. SZAKMAI KÉPZÉS 1.1. Szakmai elméleti és gyakorlati
képzésA szakmai elméleti és gyakorlati képzés
minimális óraszáma: 100 óra 1.2. Oktatóhelyi záróvizsga A 100 óra időtartamú
szakmai elméleti
és gyakorlati képzést
oktatóhelyi
záróvizsga követi. 1.3.
Kötelező szakmai gyakorlat: A
vizsgázónak összesen 60 óra oktatóhelyi gyakorlati időt kell teljesítenie
legalább 3 éves hivatalos működési engedéllyel és
szakmai gyakorlattal rendelkező
szakképzett természetgyógyász látástréner mellett.A gyakorlat
teljesítése során kiemelt jelentőségű feladat: anamnézis felvétel,
állapotfelmérés, kezelési terv készítése,
természetgyógyász
látástréning
kezelés,
dokumentáció készítése.A
gyakorlat teljesítéséről kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a
gyakorlatvezető jogosultságát, a gyakorlati idő teljesítéséről a gyakorlatot
teljesítő által vezetett naplót, melyet a gyakorlatvezető leigazol. 1.4.
Esettanulmány A vizsgára jelentkezőnek 5 db
esettanulmányt kell elkészítenie az általa, a gyakorlati idő teljesítése során
elvégzett természetgyógyász
látástréning
kezelésről. Az esettanulmányt a gyakorlatvezető értékeli, s a vizsgázó a
vizsgára való jelentkezéséhez az esettanulmányt és az értékelést csatolja.  2.
SZAKKÉPESÍTŐ VIZSGA 2.1. A szakmai vizsga részei:       
írásbeli elméleti
vizsga       
szóbeli elmélet vizsga       
gyakorlati vizsga 2.2.
A szakmai vizsga alóli felmentés feltételeiA szakmai vizsga alól
felmentés nem adható. 2.3. A szakmai vizsgán
számon kérhető feladatok Az
írásbeli elméleti vizsgán
központilag összeállított, 100 pont értékű
feladatlapot oldanak meg a
vizsgázók.
A feladatlapon elméleti és gyakorlati kérdések is szerepelhetnek. Az írásbeli és szóbeli elméleti vizsgán elsősorban az alábbiakban meghatározott
témakörökből kell a vizsgázónak kérdéseket megválaszolni: 2.3.1. A látástréning általános ismeretei- Látástréning alapismeretei:fogalma,
történeti áttekintése, holisztika és iriszdiagnosztika, energetika,
akupresszúraA
látástréning  magyarországi
kialakulásának folyamata, képviselői.A
látástréning nemzetközi és magyar szakirodalmának áttekintése, értékelése.-
A látástréning és az orvostudomány kapcsolata.-
A látástréning
helye a magyarországi természetgyógyászati módszerek
rendszerében.-
A látástréning vizsgálatok során
használt mikroterületek alapvető
ismeretei:irisz, fül.arc,nyelv, fej-
A helytelen életmód, és a káros szenvedélyek hatása a látásunkra és a
szembetegségekreLátástréning alapelvek, kompetencia határokA látástréning hatásmechanizmusa, élettani
hatásai,
abszolút, és relatív kontraindikációi, azonnali és
későbbi hatásai.-
A látástréning
felelőssége és kompetenciája-  Az
állapotfelmérés alapelvei és módszerei.Az
irisz, arc és fül –
elváltozások,
az egyes kórképek
reflexzónában megjelenő képletei.A
látástréning szerepe az addikció, szenvedélybetegség(neuritis retrobulbaris) –
betegségfogalom, következmények, hatásmechanizmus.-
A látástréning
klinikuma.A látástréning,mint önáló
szakmaterület,elhatárólódik, de mégis együttmüködik a szemészeti
szakmaterületektől, úgymint látszerészet, optometria, szemorvoslás.A látástréning és a társszakmaterületek rövid
jellemzése, a feladarok külmbözősége szempontjából2.3.1. A látástréning speciális ismeretei -        
állapotfelmérési
térkép és kezelési térkép készítése az optikai reflexológia alapján-        
lazító
masszázs a látás tehermentesítésére ,irodai munkát végzőknél-        
a
különböző szervrendszerek zónáinak elváltozásainak értékelelése az optikai
reflexológia alpján-a látástréningban használt  szemtükör használatának ismerete, a töróközeg
átvilágítása során-a Vizus tábla értékeinek ismerete és értékelése-a Bates 
szemtorna i elméleti és gyakorlati ismerete,és hatásmechanizmusa-a Lpőlakov szemtorna elméleti, gyakorlati
ismarete,és hatásmechanizmusa-a Schneider szemtrona elméleti gyakorlati
ismeret és hatásmechanizmusa-a kínai masszázs elméleti és gyakorlati
ismerete és hatásmechanizmusa--az anamnézis pontos felvételének ismerete  a látástréning szempointjából-alapvető táplálkozási modellek ismerete a
szemfenék meszesedésben szenvedőknél-alapvető táplálkozási modellek ismerete a
glaucomás betegeknél-alapvető látásfejlesztő tzestet mozgató tornák
ismerete, és hatása a látásjavításban-a szemüveg dioptriájának felismerése  , és a szemüveg lencse előjelének
megállapítása-a szinlátás vizsgálat egyszerű ismerete,
műszerek nélkül-a látásfejlesztő eszközök ismerete-a vakok és látássérültek relaxációs és
meditációs technikáinak ismerete-a súlyosan látássérültek és nem látók leki
éeéki problémáinak és  segítő technikák
ismerete  A gyakorlati vizsga feladatai:-        
a vizsgázó
által benyújtott – a vizsgabizottság által kiválasztott -, valamely esettanulmány
bemutatása, ismertetése, indoklása-        
egy megadott anamnézis és diagnózis értékelése a
látástréner szemszögéből, állapotfelmérés, visus mérés, szem törőközeg
átvilágítás, színlátás vizsgálat, reflexológiai és akupresszúrás
állapotfelmérés, kezelési terv készítése, az adott gyakorlatok bemutatása,
dokumentáció. A  gyakorlati vizsga konkrét feladatsorát  a szakmai vizsgát szervező intézmény állítja
össze és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 2.4. A  szakmai záróvizsga értékelése A szakmai vizsgát szervező intézmény által kiadott
Vizsgaszabályzat – a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően - tartalmazza
többek között a vizsga lebonyolításának, a vizsgaeredmény értékelésének
részletes szabályai. Írásbeli
elméleti vizsga:Az írásbeli vizsgarészen a szakmai követelmények
alapján központilag összeállított, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a
vizsgázók. A feladatok egyenkénti értékelését követően az összesített pontszám
adja a feladatlap végső érdemjegyét a következők szerint:                                                  0-50 % 
 elégtelen   (1)                                               51-60
%   elégséges  (2)                                               61-74
%   közepes     (3)                                               75-84
%                  (4)                                               85-100%  jeles           (5).  Szóbeli
elméleti vizsga:A szóbeli
vizsgarészen a vizsgázó
III. 1. és 2., és a IV. 2. pontban meghatározott
feladat követelmény alapján összeállított kérdéssor szerint ad számot a tudásáról. A vizsgateljesítmény
értékelése 1-5-ig terjedő érdemjegy.Az elméleti
vizsga végső osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsga átlagolt eredménye
(érdemjegye) alapján kell meghatározni, középérték esetén a szóbeli
vizsgaeredményhez kell igazítani.Gyakorlati
vizsga:A
vizsgázó vizsgateljesítményének értékelésére pontrendszer alkalmazandó, melynek
szabályait a
szakmai
vizsgát szervező intézmény állítja össze.A
vizsgázó összesített pontszámnak megfelelően 1-5 ig
terjedő osztályzat alapján állapítja meg vizsgabizottság a
gyakorlati vizsga végső osztályzatát. A
szakmai záróvizsga végső eredménye:           a)     
elméleti
vizsga:„ jól megfelelt”          (4-5-ig terjedő osztályzat )

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!